Ахмадуудын хөнгөлөлт

Энэхүү хөнгөлөлт нь 55-аас дээш насны Монголын ахмад буурлуудад зориулсан бөгөөд Улаанбаатараас Хонгконг чиглэлд - 25%, Улаанбаатараас эхлэлтэй бусад чиглэлд 45 хувийн хөнгөлөлт эдлэнэ. Энэхүү хөнгөлөлтөнд нисэх буудлын такс болон бусад хураамжууд багтаагүй болно.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг МИАТ-ийн лавлах: 333-999

Онцгойлон: