Бидний тухай :: Алсын хараа, Эрхэм зорилго

АЛСЫН ХАРАА

Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн монголын үндэсний агаарын тээвэрлэгч байх.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Найдвартай, чанартай, үр өгөөжтэй агаарын тээврийн үйлчилгээгээр монголыг дэлхийтэй холбосон үндэсний тэргүүлэгч компани байна.

Онцгойлон: