Тусгай үйлчилгээ :: Хүчилтөрөгчтэй зорчигч

Эмнэлэгийн зориулалттай хийн хүчилтөрөгч, агаарын цилиндр авч явахыг зөвшөөрнө.

Цилиндр нэг бүрийн бохир жин 5 кг-аас хэтрэхгүй байх ба цилиндр, цорго, тохируулга зэрэг нь доторхи хүчилтөрөгч ямар нэгэн байдлаар гадагш алдагдахааргүй хийгдсэн, эвдэрч гэмтэхээс хамгаалагдсан байна.

МИАТ ХК нь хүчилтөрөгчөөр хангахгүй.

Хүчилтөрөгчтэй зорчигч Эрүүл мэндийн мэдээллийн хуудас эмчээрээ бөглүүлнэ. Эрүүл мэндийн мэдээллийн хуудас маягтыг эндээс авна уу.

Суудал захиалгад хүчилтөрөгчтэй явах тухай OXYG кодыг оруулж зөвшөөрөл авсан байна.

Онцгойлон: