Бидний тухай :: ТУЗ-ийн гишүүд

Овог нэр

-

Албан тушаал

1

Батсүх Бямбажав

ТУЗ-ийн дарга

Зам, тээврийн яамны Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга

2

Цог Одмаа

ТУЗ-ийн гишүүн

Төрийн өмчийн хорооны Тамгын газрын дарга

3

Пүрэвбатбаатар Билгүүн

ТУЗ-ийн гишүүн

Зам, тээврийн яамны Төрийн захиргаа, удирдлагын газрын дарга

4

Хандсүрэн Пүрэвсүрэн

ТУЗ-ийн гишүүн

Сангийн яамны Нягтлан бодох бүртгэлийн газрын дарга

5

Хамбар Володя

ТУЗ-ийн гишүүн

Төрийн өмчийн хорооны Хуулийн ахлах мэргэжилтэн

6

Данзанноров Болдбаатар

ТУЗ-ийн гишүүн

Эдийн засгийн хөгжлийн яамны Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, зээл тусламжийн бодлогын газрын дарга

7

Аюуш Ганзориг

ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүн

МУИС-ын Бизнесийн сургуулийн ахлах багш   доктор, профессор

8

Жанчивдорж Майзориг

ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүн

Эм Ди Эс энд Ассошейэс ЗБН Ерөнхий партнер

Онцгойлон: