Тусгай үйлчилгээ :: Хөгжлийн бэрхшээлтэй зорчигч

Хөгжлийн бэрхшээлтэй зорчигчийн суудал захиалгад сонсголгүй зорчигч бол DEAF, хараагүй зорчигч бол BLIND гэсэн AIRIMP кодыг оруулах ба зорчигч дагалдах хүнгүй аялах тохиолдолд явах болон буух нисэх онгоцны буудалд үдэх, угтан авах хүний нэр, утас, хаягийг оруулсан байна.

Онцгойлон: