Давуу тал :: Түвшний давуу тал

Дараах давуу эрхүүд (зорчигч бүртгэл, бизнес лоунжийн үйлчилгээ, тээш тээвэрлүүлэх эрх зэрэг)-ийг “Blue Sky Mongolia” хөтөлбөрийн гишүүд зөвхөн МИАТ ХК-иар үйлчлүүлэх үед эдлэх боломжтой.

Гишүүнчлэлийн түвшний давуу эрхүүд
 Давуу эрхүүдBlueSilverGoldPlatinum
Тийз захиалах үед Гишүүдэд үйлчлэх төвөөр үйлчлүүлэх Тийм Тийм Тийм Тийм
Лавлах утсанд шууд холбогдох Тийм Тийм Тийм Тийм
Хүлээлгэнд1 орсон тохиолдолд түрүүлж тийз авах Үгүй Бага Дунд Их
Төлбөрөөс чөлөөлөгдөх (үйлчилгээний хураамж, билет солиулах хураамж гэх мэт) Үгүй Үгүй Үгүй Тийм
Нисэх буудал дээр Бүртгэлийн тусгай цэгээр үйлчлүүлэх Үгүй Тийм Тийм Тийм
Энгийн зэрэглэлийн суудал дүүрч бизнес зэрэглэлийн суудал чөлөөтэй байгаа тохиолдолд Бизнес ангилал руу үнэгүй шилжих эрх Үгүй Бага Дунд Их
Бизнес лоунжаар үйлчлүүлэх эрх Үгүй Үгүй Тийм Тийм
Хүлээлгэнд орсон тохиолдолд нислэгт бүртгэгдэх давуу эрх Үгүй Бага Дунд Их
Тээш түрүүлж авах эрх (давуу эрхийн тээшний зүүлт олгох) Үгүй Тийм Тийм Тийм
Тээш үнэгүй тээвэрлүүлэх эрх /жингийн систем/ Үгүй Үгүй +10кг +15кг
Тээш үнэгүй тээвэрлүүлэх эрх /ширхэгийн систем/ Үгүй Үгүй Үгүй 1 ширхэг
Суудал сонгох давуу эрх Үгүй Тийм Тийм Тийм
Онгоцонд түрүүлж суух эрх Үгүй Тийм Тийм Тийм
Нислэг саатлын үед давуу байдлаар үйлчлүүлэх эрх Үгүй Тийм Тийм Тийм
Нислэгээс татгалзагдахгүй байх эрх Үгүй Тийм Тийм Тийм
Нислэгийн дараа Тээшээ хүргүүлэх эрх Үгүй Үгүй Үгүй Тийм
Алдагдсан тээшээ хайлгах эрх Үгүй Тийм Тийм Тийм
Нислэг саатлын үед бусад зорчигчдоос давуу байдлаар үйлчлүүлэх эрх (Дамжих нислэгийн бүртгэлийг урьдчилж хийлгэх, тээшээ түрүүлж бүртгүүлэх эрх гэх мэт) Үгүй Үгүй Тийм Тийм
Урамшуулал Гишүүнд олгогдох шагналын тийз Тийм Тийм Тийм Тийм
Гишүүний гэр бүлийн гишүүдэд олгогдох шагналын тийз Үгүй Үгүй Тийм Тийм
Гишүүний суудлын зэрэглэлийг ахиулах шагнал Тийм Тийм Тийм Тийм
Төрсөн өдрийн бонус Төрсөн өдөр нь тохиох сардаа нийсэн нэг нислэгт олгох урамшууллын 500 миль Тийм Тийм Тийм Тийм

1- тийз захиалах үед суудлын боломжгүй байвал захиалга нь хүлээлгэнд ордог. Суудлын боломж гарсан үед “Blue Sky Mongolia” хөтөлбөрийн гишүүд нь бусдаас давуу эрх эдлэнэ.

Онцгойлон: