Давуу тал :: Миль хуримтлуулах
* “Blue Sky Mongolia” хөтөлбөрийн гишүүнээр элссэнээр миль хуримтлуулах боломжтой.

* Бүртгүүлсэн гишүүд нь зөвхөн МИАТ ХК-иас заасан нислэгүүдэд тодорхой суудлын зэрэглэлээр үйлчлүүлж урамшууллын миль цуглуулах боломжтой.

* Хөтөлбөрийн гишүүд нь МИАТ ХК-иас зарласан урамшууллын аянд хамрагдсанаар миль хуримтлуулах боломжтой.

Ulaanbaatar - Beijing - Ulaanbaatar

ClassClassEarn Miles
PersentOWRT
Business JCD 125% 905 1810
I 100% 724 1448
Economy Y,B 90% 652 1303
M,H 70% 507 1014
E,N,Q 50% 362 724
T,G 40% 290 579
V, E, O 30% 217 434
- Z, R миль хуримтлагдахгүй

Ulaanbaatar - Seoul - Ulaanbaatar

ClassClassEarn Miles
PersentOWRT
Business J, C, D 125% 1533 3065
I 110% 1349 2697
Economy Y 125% 1533 3065
E 100% 1226 2452
/L, T, W/ 75% 920 1839
/Q, S, H/ 65% 797 1594
/M, G, N/ 55% 674 1349
/X, V/ 50% 613 1226
O 30% 368 736
- Z, R миль хуримтлагдахгүй

Ulaanbaatar - Tokyo - Ulaanbaatar

ClassClassEarn Miles
PersentOWRT
Business J, C, D 125% 2359 4718
I 100% 1887 3774
Economy Y, E, T, Q 125% 2359 4718
L, S 100% 1887 3774
M, K 75% 1415 2831
X, W 65% 1227 2453
V, H 50% 944 1887
N, B, G 45% 849 1698
U, O 35% 660 1321
- Z, R миль хуримтлагдахгүй

Ulaanbaatar - Osaka - Ulaanbaatar

ClassClassEarn Miles
PersentOWRT
Business J, C, D 125% 2153 4305
I 100% 1722 3444
Economy Y, E, T 125% 2153 4305
Q, L 100% 1722 3444
S, M 75% 1292 2583
X 60% 1033 2066
V, K, W 50% 861 1722
H, N, G 40% 775 1550
U, O 30% 603 1205
- Z, R миль хуримтлагдахгүй
 
 

Ulaanbaatar - Hongkong - Ulaanbaatar

ClassClassEarn Miles
PersentOWRT
Business J, C, D 125% 2266 4533
I 100% 1813 3626
Economy Y 125% 2266 4533
S 100% 1813 3626
N 80% 1450 2901
  60% 1088 2176
  50% 907 1813
  40% 816 1632
  30% 635 1269
- Z, R миль хуримтлагдахгүй

Ulaanbaatar - Moscow - Ulaanbaatar

ClassClassEarn Miles
PersentOWRT
Business J, C, D 125% 3601 7203
D, I 100% 2881 5762
Economy Y 125% 3601 7203
W 100% 2881 5762
S 75% 2161 4322
H, N, E, L 60% 1729 3457
M, T, Q 50% 1441 2881
V, G 45% 1296 2593
K, U 30% 864 1729
- Z, R миль хуримтлагдахгүй

Ulaanbaatar - Berlin - Ulaanbaatar

ClassClassEarn Miles
PersentOWRT
Business J, C, D 125% 4811 9623
I 100% 3849 7698
Economy Y 125% 4811 9623
W, S 100% 3849 7698
H, N, E 75% 2887 5774
L, M 60% 2309 4619
X, K 45% 1732 3464
T, Q 35% 1347 2694
K, U 30% 866 1732
- Z, R миль хуримтлагдахгүй

 

 Moscow - Berlin - Moscow

ClassClassEarn Miles
PersentOWRT
Business J, C, D 200% 2008 4016
I 150% 1506 3012
Economy Y 200% 2008 4016
W 100% 1004 2008
H 75% 1406 2811
N 65% 703 1406
E 50% 1004 2008
L 40% 502 1004
O 30% 703 1406
- Z, R миль хуримтлагдахгүй

 

Travel Class  Business Class  Economy Class 
Booking Class  JC D B M, H E, N, Q T/U/G R, Z, S
Miles accruable  125% 110% 100% 75% 60% 45% 30% миль хуримтлагдахгүй 
  OW  RT OW  RT OW  RT OW  RT OW  RT OW  RT OW  RT
ULN-SIN v.v. 4154 8308 3655 7311 3323 6646 2492 4985 1994 3988 1495 2991 997 1994
PEK-SIN v.v  3489 6978 3070 6140 2791 5582 2093 4187 1675 3349 1256 2512 837 1675

 

 

Онцгойлон: