Хүүхэд, залуусын хөнгөлөлт

12-23 насны Монголын болон гадаадын хүүхэд, залууст зориулсан хөнгөлөлтүүд
Улаанбаатараас эхлэлтэй бүх чиглэлд - 25%,
Токио, Осака, Берлин, Москвагаас - 40%.
Дээрхи хөнгөлөлтөнд буудлын такс болон бусад хураамжууд хамаарахгүй.
Гадаад паспорт болон түүний хуулбараа авчрах шаардлагатай.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг МИАТ-ийн лавлах: 333 999

Онцгойлон: