Давуу тал :: Миль зарцуулах

Blue Sky, Silver, Gold, Platinum гишүүд нь МИАТ ХК-ийн шагналын тийз болон суудлын зэрэглэл дээшлүүлэх урамшууллыг авах боломжтой.

Урамшууллын үнэгүй тийзийн миль зарцуулалтын хүснэгт

ЧиглэлЭнгийнБизнес
Улаанбаатар Бээжин 15000 19000
Улаанбаатар Сөүл 25000 31000
Улаанбаатар Хонгконг 37000 45000
Улаанбаатар Токио 38000 47000
Улаанбаатар Осака 35000 43000
Улаанбаатар Москва 58000 72000
Улаанбаатар Берлин 77000 96000
Москва Берлин 20000 40000

- Нэг талын аялалын урамшууллын тийз миль зарцуулалтын 50 хувиар тооцно.

Зэрэглэл дээшлүүлэх миль зарцуулалтын хүснэгт

ЧиглэлЭнгийнээс Бизнес зэрэглэл рүү шилжих
Улаанбаатар Бээжин 12000
Улаанбаатар Сөүл 20000
Улаанбаатар Хонгконг 30000
Улаанбаатар Токио 30000
Улаанбаатар Осака 28000
Улаанбаатар Москва 46000
Улаанбаатар Берлин 62000
Москва Берлин 16000
Дараах нөхцөл бүхий тийз суудлын зэрэглэл шилжихгүй:
  • Урамшууллын тийз
  • Хөнгөлөлттэй тийз (50% түүнээс дээш)
  • Хуримтлагдах миль нь 70%-с бага чиглэл.
Онцгойлон: