Оюутан залуусын хөнгөлөлт

16-30 насны Монгол улсын болон гадаадын оюутнуудад зориулсан хөнгөлөлтүүд
Улаанбаатараас эхлэлтэй бүх чиглэлд - 25%,
Токио, Осака, Берлин, Москвагаас - 40%.

Дээрхи хөнгөлөлтөнд буудлын такс болон бусад хураамжууд хамаарахгүй.
Гадаад паспорт, оюутны үнэмлэх, сургуулийн тодорхойлолт, сурлагын дэвтэр (книжка), тухайн сургуулийн номын сангийн үнэмлэх, оюутны виза карт гэсэн бичиг баримтуудыг үндэслэж олгоно.

Гадаадад суралцагч монгол оюутнуудад зориулсан хөнгөлөлт

Нэг жилийн хугацаатай тарифаас бүх чиглэлд - 25%
Дээрхи хөнгөлөлтөнд буудлын такс болон бусад хураамжууд хамаарахгүй.
Гадаад паспорт, оюутны виз, оюутны үнэмлэх, сургуулийн тодорхойлолт гэсэн бичиг баримтуудыг үндэслэж олгоно.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг МИАТ-ийн лавлах: 333 999

Онцгойлон: